Välkommen till den fulländade kaffenjutningens värld, där nya standarder sätts för att uppfylla de högsta kraven och där perfektion, precision och professionalitet smälter samman med stil, estetik och en elegant livsstil.

Välkommen till en värld av kompromisslös kvalitet, där schweizisk uppfinnaranda och ingenjörskonst lyckas skapa sådant som aldrig tidigare har skådats och där design tolkar och gestaltar funktionalitet på ett helt nytt sätt.

Välkommen till en värld av frihet, där finsmakare kan välja mellan tusentals olika kaffeblandningar och -rostningar och där samtliga aromer överförs oförändrade från bönan till koppen.

Välkommen till JURA GIGAs värld, där ordet ”premium” får nya innebörder.